“กองหุ้นใหญ่” โชว์ผลตอบแทน 10 ปี ย้อนหลัง เฉลี่ย 17.06% ต่อปี

>>

“กองหุ้นใหญ่” โชว์ผลตอบแทน 10 ปี ย้อนหลัง เฉลี่ย 17.06% ต่อปี

หุ้นไทย” หุ้นพิมพ์นิยมของนักลงทุนชาวไทย มีความผันผวนเป็นปกติในระยะสั้น แต่ในระยะยาวก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้เช่นกัน ผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นไทย (SET TRI) ย้อนหลัง 10 ปี (ณ 31 ม.ค. 19) เฉลี่ยอยู่ที่ 18.41% ต่อปี ในขณะที่กลุ่ม “กองหุ้นใหญ่” ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.06% ต่อปี

ทั้งนี้มีกองหุ้นใหญ่ 8 กอง คิดเป็น 28.57% ของทั้งหมด ที่มีผลงานดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในณะที่มี 20 กอง คิดเป็น 71.43% ของทั้งหมด ที่มีผลงานแพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

“โดยกองหุ้นใหญ่ที่มีผลงานดีสุดนั้น ให้ผลตอบแทน 19.66% ต่อปี ในณะที่กองที่มีผลงานแย่สุดก็ยังให้ผลตอบแทนอยู่ที่  14.25% ต่อปี หรือต่างกันอยู่ 5.41% ต่อปี”

จะเห็นว่าใน ‘ระยะยาว’ แล้ว การลงทุนในหุ้นก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับเงินได้เป็นอย่างดี และกลุ่ม “กองหุ้นใหญ่” ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน