“ซื้อ-ขาย” กองทุนไม่ยากอย่างที่คิด

>>

สิ้นปี2018 มี บัญชีเงินฝากทั้งสิ้น 99.88 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกัน 13.59 ล้านล้านบาท

คุณทราบหรือไม่ว่า...87.01% ของบัญชีทั้งหมด มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.03% ของเงินฝากทั้งระบบเท่านั้น

ส่วนบัญชีเงินฝากอีก 1,594 บัญชี ที่มีเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด กลับมีเงินฝากรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึง 17.39% ของเงินฝากทั้งระบบ

“บัญชีเงินฝากที่มีเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 1.52% ของบัญชีทั้งหมด แต่มีส่วนแบ่งเงินฝากรวมกันสูงถึง 78.10% ของเงินฝากทั้งระบบเลยทีเดียว”

"เงินฝาก" แบ่งตามขนาดของเงิน ( ณ ธ.ค. 18 )

ขนาดเงินฝาก (บาท) จำนวนบัญชี สัดส่วน
(%)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
สัดส่วน
(%)
 ≤50,000  86,908,650 87.01% 411,415 3.03%
>50,000 ≤ 100,000  4,069,999 4.07% 286,612 2.11%
>100,000 ≤ 200,000  3,211,739 3.22% 443,945 3.27%
>200,000 ≤ 500,000  2,845,858 2.85% 892,739 6.57%
>500,000 ≤ 1,000,000  1,330,145 1.33% 941,243 6.93%
>1,000,000 ≤ 10,000,000  1,383,258 1.38% 3,456,821 25.43%
>10,000,000 ≤ 25,000,000  85,312 0.09% 1,269,377 9.34%
>25,000,000 ≤ 50,000,000  25,397 0.03% 895,729 6.59%
>50,000,000 ≤ 100,000,000  11,914 0.01% 845,181 6.22%
>100,000,000≤200,000,000  5,638 0.01% 783,888 5.77%
>200,000,000≤ 500,000,000 3,214 0.00% 1,001,602 7.37%
≥ 500,000,000ขึ้นไป 1,594 0.00% 2,362,999 17.39%
รวม 99,882,718   13,591,551 100.00%
                                                                            ที่มา www.bot.or.th ,รวบรวมโดย Wealthythai.com

“กองทุนรวม”...ประตูวิเศษสู่โลกการลงทุน

“กองทุนรวม” เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป ที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลา เงินลงทุน มีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เพราะเป็นเสมือนหนึ่ง ประตูวิเศษ ของโดเรมอน ที่จะเปิดประตูการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ,ตราสารหนี้ ,อสังหาริมทรัพย์ หรือทองคำ ไปได้ทุกที่ทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ

“กองทุนรวม”...ช่วยพาให้คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเหล่านั้นไปได้ การลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้น รายย่อยอย่างเราก็ทำได้ จะลงทุนในหุ้น ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินลงทุนหลักร้อย หลักพันก็ทำได้แล้ว ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัย หากทำรายการผ่านระบบสามารถลงทุนในหุ้นด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 1 บาทก็มีปรากฎให้เห็นแล้ว

“ถามว่าประตูสู่การลงทุนมีประโยชน์อะไรกับคุณ ช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุน ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ได้ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน ซึ่งนั่นจะตามมาด้วยระดับของ ผลตอบแทน เมื่อเทียบกับ ความเสี่ยง ที่ดีขึ้นด้วย หากคุณใช้มันอย่างเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์เรื่องการเงินของตัวคุณเองทั้งในระยะสั้น กลาง หรือยาว กองทุนรวม เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ให้คุณได้เป็นอย่างดี”

เป็นที่น่าเสียดายว่า...ยังมีคนไทยเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่าน “กองทุนรวม” ไม่มากนัก มีประมาณ 6 ล้านบัญชีเท่านั้น เทียบกับบัญชีเงินฝากที่มีมากถึง 99.88 ล้านบัญชีแล้ว คิดเป็นสัดส่วน 6% ของบัญชีเงินฝากเท่านั้น

“ดังนั้นโอกาสเติบโตยังมีอีกมากทีเดียว แค่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันให้ข้อมูลความรู้กับกลุ่มลูกค้าเงินฝากกันอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้เขายกระดับคุณภาพชีวิตผ่าน การลงทุน โดยใช้เครื่องมืออย่างกองทุนรวมให้เต็มศักยภาพเท่านั้นเอง”

 

กลไก ซื้อ-ขาย กองทุน...ไม่ยากอย่างที่คิด

สิ่งหนึ่งที่ผู้คุ้นเคยกับการฝากเงิน ต้องมาปรับจูนก่อนเลยในเบื้องต้น คือ กลไกการ ซื้อ-ขาย กองทุน เพราะอาจจะทำให้คนที่ไม่คุ้นเคย สับสน เอาได้ง่ายๆ เช่นกันและอาจทำให้รู้สึกว่า...เป็น อุปสรรค ในการลงทุนไปก็ได้ แม้แต่มือเก๋าที่ลงทุนในกองทุนมานานก็ยังอาจสับสนในเรื่องกลไกนี้ได้เช่นกัน เราลองมาทำความเข้าใจกันอีกครั้ง ก่อนจะขยับไปสัมผัสกับเครื่องมืออย่าง “กองทุนรวม”

ในขณะที่เงินฝากแบงก์ จะเรียกว่า การ ฝาก-ถอน ตรงไปตรงมา เอาเงินไป ฝาก แบงก์ เงินเข้าบัญชี เงินในบัญชีก็ขึ้นมาตามยอดที่ฝาก เห็นกันในเวลานั้นเลยแบบ Real Time ในทางตรงข้ามเมื่อ ถอนเงิน...ก็จะมีเงินหายไปจากบัญชีให้เห็นกันจะๆ เลย ออกมาเป็นเงินสดให้จับต้องได้ทันทีแบบ Real Time อีกเช่นกัน

แต่ “กองทุนรวม” ไม่ใช่เงินฝากแบงก์ เป็นเครื่องมือการลงทุนอย่างหนึ่ง กลไกการ ‘ฝาก-ถอน’ จึงแตกต่างออกไปจากที่ลูกค้าเงินฝากทั่วไปคุ้นเคยอยู่บ้าง (แต่ไม่ยากเกินความตั้งใจแน่นอน)

ตัวอย่างข้อมูล Fund Fact Sheet

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วงลงทุน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

 

การ ฝาก (ซื้อ) หรือ ถอน (ขาย)จะใช้ศัพท์คนละอย่าง...ถ้าผ่านกองทุนรวมจะเปลี่ยนเป็น ซื้อ-ขาย และการแสดงผลก็จะต่างกับเงินฝากแบงก์ เพราะจะแสดงเป็น ‘หน่วยลงทุน’ แทน

ตัวอย่าง : ถ้าคุณฝากแบงก์ 10,000 บาท นั้นคือเงินทั้งจำนวนตรงไปตรงมา แต่เมื่อมาเป็นกองทุนรวมจะแสดงเป็นจำนวนหน่วยที่คุณถืออยู่ (ที่สามารถซื้อหรือขายได้) ซึ่ง มูลค่า ของเงินลงทุนคุณ (=จำนวนหน่วย * มูลค่าหน่วยลงทุน) ก็จะสามารถขยับ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ได้ตามมูลค่าของหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

และกลไกการ ‘ซื้อ-ขาย’ กองทุนก็จะมีพร้อมกับช่วงเวลาในการทำรายการนั้นๆ กำกับมาด้วย

กรณีซื้อ : ถ้าซื้อภายในเวลาที่ระบุไว้ เช่น ก่อน 15:00 น. รายการจะมีผลภายในวันนั้น คือซื้อกองทุนได้ในราคาของวันนั้น แต่ต้องรอราคาปิดสิ้นวันอีกครั้ง เพื่อจะรู้ว่า...ซื้อได้ที่ราคาเท่าไร เป็น ราคาปิด ณ สิ้นวัน (End of Day)’ นั่นเอง ถ้าคุณฝากเงิน 1,000 บาท คุณจะรู้เลยว่าเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชี แต่ซื้อกองทุน เงิน 1,000 บาท จะซื้อกองทุนได้กี่หน่วยนั้น ต้องรอราคาปิดสิ้นวันเพื่อนำมาคำนวณอีกครั้ง จังหวะสเต๊บจะต่างกันตรงนี้

แต่ถ้าคุณทำรายการซื้อ ช้ากว่า ช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทำหลัง 15:00 น. รายการซื้อของคุณจะถูกยกไปทำรายการให้ในวันทำการถัดไปแทน แล้วก็เข้าสู่กระบวนการปกติ เห็นมั้ยว่า...ซื้อกองทุนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย

กรณีขาย : ก็จะมีช่วงเวลากำกับมาเช่นกัน และจะมาพร้อมกับวันที่คุณจะได้รับเงินจากการขายนั้นด้วย จะหลังจากขายแล้วกี่วัน ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทกองทุนหรือตามที่กำหนดเอาไว้ เร็วสุดก็ 1 วันหลังทำการขาย (T+1) ไปจนถึงช้าสุดก็ 5 วันหลังทำการขาย (T+5)

เช่นเดียวกับ การซื้อ ถ้าคุณขายในเวลาที่กำหนด รายการขายนั้นก็จะมีผลในวันนั้นเลย แล้วไปรอดูสิ้นวันว่าคุณขายกองทุนได้ที่ราคาเท่าไร แล้วคุณจะได้รับเงินหลังทำการขายในกี่วันตามที่ระบุไว้ จะ 1 วัน 3 วัน หรือ 5 วันก็ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (ไม่ได้เงินทันทีเหมือน...ถอนเงินนะ)

แต่ถ้าคุณขาย ไม่ทัน ในช่วงเวลาที่กำหนด รายการขายของคุณจะถูกเลื่อนไปมีผลในวันทำการถัดไปทันที และกระบวนการอื่นก็เหมือนเดิม ดังนั้นต้องวางแผนให้ดีๆ เผื่อเวลาที่คุณจะต้องใช้เงินเอาไว้ด้วยนะ

“จริงๆ มันไมใช่อุสรรคในการลงทุน หากแต่เป็นกลไกปกติของเครื่องมือมากกว่า ถ้าคุณเข้าใจแล้วลองลงทุนดูจะพบว่า...ไม่ใช่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่ประการใด”

เห็นมั้ยว่า...กลไก “ซื้อ-ขาย” กองทุนนั้นไม่ได้ยุ่งยากลำบากแต่ประการใด เงินฝากออมทรัพย์ในบัญชีของคุณจะสามารถเพิ่มค่าได้อีกมาก ถ้านำมาลงทุนให้ ถูกที่-ถูกทางเท่านั้นเอง อย่าลืมว่า... ผลตอบแทนที่ดี นั้น ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ขึ้นกับฐานะแต่ประการใด