ส่องผลประกอบการ... “บลจ.” ปี2018 (จบ)

>>

“สัดส่วนกำไรต่อAUM ของอุตสาหกรรมปี18 อยู่ที่ 0.16%


พาส่องผลงาน “บลจ.” กันมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว ครั้งนี้เราจะพามาดูตัวเลขหนึ่ง ที่นำเอา กำไร มาเทียบกับ สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM)’ เป็นอัตราส่วน “กำไรต่อ AUM ขึ้นมา เพื่อจะดูว่า คุณภาพของสินทรัพย์เป็นอย่างไรบ้าง โดยนับเฉพาะบลจ.ที่มีครบซึ่งมี 22 แห่ง


“พบว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้นอยู่ที่ 0.16% โดยมี 10 บลจ. คิดเป็น 45.45% ของทั้งหมด ที่มี ‘กำไรต่อ AUM’ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่อีก 12 บลจ. คิดเป็น 54.55% ของทั้งหมด ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย”

 


“บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด”...แชมป์
กำไรต่อ AUM’ สูงสุด 0.38%


ขนาดสินทรัพย์ที่มีสามารถสร้างผลกำไรให้กับตัวบลจ.ได้มากน้อยแค่ไหน บางแห่ง AUM มาก แต่เมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้ กลับดูว่า น้อย ในขณะที่บลจ.อีกแห่ง อาจมี AUM น้อยกว่า แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำไรที่ทำได้กลับดู มากกว่า แสดงว่า...สินทรัพย์ที่มีนั้นในแง่ของคุณภาพในการสร้างผลกำไรให้กับตัวบลจ.เองนั้น ก็แตกต่างกันออกไป


“ตรงนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบลจ.ได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยบลจ.ที่มีสัดส่วน ‘กำไรต่อ AUM’ สูงสุดในปี18 ที่ผ่านมา ได้แก่ บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ปทท.) ด้วยสัดส่วน 0.38%

 


“บลจ.อินโนเทค”...มี
กำไรต่อ AUM’ ต่ำสุด -73.61%


ส่วนบลจ.ไหนที่ยังมีผลการดำเนินงานเป็น ขาดทุน อยู่นั้น ตัวเลขดังกล่าวก็จะมีค่า ติดลบ ตามไปด้วย


ในอดีตก็เคยมีการตั้งข้อกังขาอยู่เช่นกัน ถึงผลประกอบการของบลจ. เฉพาะในบลจ.ที่ทำธุรกิจแล้วแสดงผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ไม่สามารถกลับมามีกำไรได้เลยว่า...แล้วจะทำธุรกิจไปทำไม ในเมื่อธุรกิจแน่นอนย่อมต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการเป็นกำไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น พนักงาน แล้วก็บริหารกองทุนให้ดีเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน


“สุดท้ายก็ไร้คำตอบเพราะผลประกอบการของ บลจ. ไม่ได้เกี่ยวกันกับ กองทุน แต่ประการใดในทางตรง แต่ในทางอ้อมก็ไม่แน่เหมือนกัน ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมทิ้งเอาไว้ให้สงสัยกันต่อไปจนถึงปัจจุบัน”


โดยบลจ.ที่มีสัดส่วน กำไรต่อ AUM’ น้อยสุดนั้น ได้แก่ “บลจ.อินโนเทค” ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูเท่าไร แต่ถ้าบอกว่านี่คืออดีต บลจ.โซลาริส เชื่อว่าน่าจะคุ้นหูมากขึ้น


สุดท้ายก็ขอย้ำว่า... “กองทุนรวม” มีสถานะแยกออกจาก “บลจ.” ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย