“3 ช่องทาง”...สร้างเงินเกษียณแบบ ‘DIY’

>>

ได้พาทุกท่านไปตามหา “แหล่งเงินเกษียณ” กันมาแล้ว 2 ครั้งก่อน ทั้งจากแหล่งที่เป็นสิทธิของเราเอง หรือแหล่งเก็บเงินสุดคุ้มด้วย ‘ประโยชน์ทางภาษี’


แต่ถึงคุณจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทางเลือกก่อนหน้านั้น ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไป ในครั้งนี้จะพามารู้จักกับอีก “3 ช่องทาง” สร้างเงินเกษียณที่ใครก็สามารถทำได้ ในยุคสังคมผู้สูงอายุเช่นนี้ถ้าเราไม่เตรียมแผนเกษียณเพื่อตัวเองแต่เนิ่นๆ อาจลำบากในบั้นปลายเอาได้ง่ายๆ


“ถ้าไม่เก็บ...ก็ไม่มี”
ถ้าจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าแล้ว อย่าลืม... “จ่ายเพื่อตัวเองก่อน” เสมอ เพราะอนาคตของคุณ...อยู่ในมือคุณแล้ว“กองทุนรวม”...ที่ตอบโจทย์การเติบโตของเงินลงทุน 


กองทุนรวม” ยังเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของคุณได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นกองทุนรวมทั่วไปก็ตาม สำหรับ ‘การออมเพื่อเกษียณ’ นั้น...ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดี ที่สำคัญควรเลือกกลุ่ม “กองทุนรวม” ที่ตอบโจทย์การเติบโตของเงินด้วย ตรงนี้คงไม่ใช่เลือกกองทุนรวมอะไรก็ได้แล้ว ด้วยผลตอบแทนที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเกษียณที่ปรารถนาได้เร็วยิ่งขึ้น กองทุนรวมกลุ่มนี้หลักๆ ได้แก่

  1. “กองทุนหุ้น” ไม่ว่าจะเป็น ‘หุ้นไทย’ หรือ ‘หุ้นต่างประเทศ’ ก็ตาม ที่สำคัญ คือ เลือกกองที่สามารถจะตอบโจทย์ในการสร้างการเติบโตให้เงินของคุณได้ก็แล้วกัน
  1. “กองทุนผสม” ไม่ว่าจะเป็น ‘ในประเทศ’ หรือ ‘ต่างประเทศ’ และคงต้องเน้นไปในกลุ่มกองผสมที่เน้นสัดส่วนของ ‘หุ้น’ ปานกลางขึ้นไปจนถึงสูง


“กองทุนกลุ่มนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณได้ด้วยเงินลงทุนไม่มาก และไม่มีเงื่อนไขการลงทุนเหมือนกลุ่ม ‘กองทุนประหยัดภาษี’ ดังนั้น การมีวินัยในการเก็บออมของตัวเองจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ หากดูผลตอบแทนย้อนหลัง (ณ 31 พ.ค. 19) ย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 6.16 – 13.31% ต่อปี ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว”


ด้วยผลตอบแทน 13% ต่อปี เป้าหมายเงิน 1 ล้านบาท คุณจะใช้ ‘เงินลงทุนต่อเดือน’ ดังนี้

            -ระยะเวลาลงทุน 30 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน  229 บาท

            -ระยะเวลาลงทุน 20 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน 882 บาท

            -ระยะเวลาลงทุน 10 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน 4,098 บาท


ด้วยผลตอบแทน 6
% ต่อปี เป้าหมายเงิน 1 ล้านบาท คุณจะใช้ ‘เงินลงทุนต่อเดือน’ ดังนี้

            -ระยะเวลาลงทุน 30 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน  996 บาท

            -ระยะเวลาลงทุน 20 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน 2,164 บาท

            -ระยะเวลาลงทุน 10 ปี>>>ลงทุนต่อเดือน 6,102 บาท


“กลุ่มกองทุนรวมที่เน้นการเติบโตของเงินออมเพื่อเกษียณนั้น เป็นหนึ่งช่องทางลงทุนที่น่าสนใจและทำได้เลยทันที เงินออมที่ใช้ก็ไม่มาก ถ้าคุณอยากมี 5 ล้าน เงินออมต่อเดือนก็คูณ 5 ไป ช่องทางนี้น่าจะสร้างเงินเกษียณให้คุณได้เป็นกอบเป็นกำเพียงพอสำหรับเป้าหมายเกษียณของแต่ละคนเลยทีเดียว”

 


“กอช.”...คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ


“กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)”
เป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเพื่อเกษียณที่คนไทยที่มีสิทธิทุกคนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ‘คุณออม-รัฐช่วยออม-คุณได้บำนาญ’ นั่นเอง ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้

  • อายุ 15 – 60 ปี
  • สัญชาติไทย
  • ไม่อยู่ในสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นๆ ของรัฐหรือนายจ้าง
  • เป็นผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก1


“ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก ‘กอช.’ ได้ ใช่แล้ว ‘นักเรียน นักศึกษา’ ก็สามารถเริ่มเก็บเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณของตัวเองได้เลย รวมถึงแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบบำนาญ ผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร วินมอไซด์ ใครที่เข้าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกคน หรือหากคุณไม่แน่ใจ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.nsf.or.th


“แต้มต่อ”
ของ ‘กอช.’ ที่สำคัญ คือ สิทธิที่คุณจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล โดยรัฐจะ ‘สมทบ’ ให้ตามเงื่อนไข ตั้งแต่สูงสุดไม่เกิน 600 บาท/ปี – 1,200 บาท/ปี ในขณะที่สมาชิกส่ง ‘เงินสะสม’ ง่ายๆ ขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง/เดือน สูงสุด 13,200 บาท/ปี โดยไม่จำเป็นต้องส่งเงินสะสมทุกเดือน และจำนวนเงินไม่ต้องเท่ากันทุกครั้งก็ได้ โดยรัฐบาลจะให้เงินสมทบตามสัดส่วนเงินสะสมและช่วงอายุ เหมือนรัฐมาช่วยคุณออมเพิ่มนั่นเอง”


เงินที่คุณสะสมไปนั้น ‘กอช.’ จะเริ่มจ่าย ‘เงินบำนาญ’ ให้เราเมื่ออายุครบ 60 ปี โดยจำนวนเงินบำนาญในแต่ละเดือนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ เงินในบัญชีรายบุคคลที่สะสมมาจนถึงอายุ 60 ปี นั่นเอง


“หากสมาชิกมีเงินออมในบัญชีมากพอที่จะมีสิทธิได้รับ ‘เงินบำนาญ’ เมื่อคำนวณออกมาได้เท่าไร ก็จะได้รับบำนาญรายเดือนตามจำนวนนั้นไปตลอดชีวิต แม้ว่าเงินในบัญชีบำนาญส่วนตัวจะหมดแล้วก็ตาม แต่หากเงินในบัญชีน้อย คำนวณออกมาแล้วได้บำนาญ ‘ไม่ถึง 600 บาท’ ซึ่งเป็นอัตรา ‘บำนาญขั้นต่ำ’ ของ  ‘กอช.’ จะจ่ายให้เป็น เงินดำรงชีพ เท่ากับบำนาญขั้นต่ำ หรือ เดือนละ 600 บาท ไปจนกว่าเงินในบัญชีบำนาญส่วนตัวจะหมด”


ตัวอย่าง
: จากตาราง ‘เงินบำนาญ’ รายเดือนที่คาดว่าจะได้รับจาก ‘กอช’  ถ้าคุณเป็นสมาชิกกอช. ตอนอายุ 20 ปี ส่งเงินสะสมเดือนละ 50 บาท เมื่อเกษียณตอนอายุ 60 ปี นั้น คำนวณเป็นเงินเกษียณ 511 บาท/เดือน แต่กอช. จะจ่าย ‘เงินดำรงชีพ’ ให้เดือนละ 600 บาท ไปจนกว่าเงินในบัญชีของคุณจะหมด จะช้าหรือเร็วขึ้นกับขนาดของเงินในบัญชีของคุณ แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกกอช.ตั้งแต่อายุ  15 ปี ส่งเงินสะสมเดือนละ 50 บาท คำนวณเป็นเงินเกษียณ 634 บาท/เดือน คุณก็จะได้เงินบำนาญ 634 บาท/เดือนไปจนกว่าจะลาโลกเลยทีเดียว
“ที่สำคัญ
ไม่ว่าคุณจะได้ ‘บำนาญ’ เดือนละกี่บาท หรือ จะได้เป็น ‘เงินดำรงชีพ’ ก็ตาม คุณก็ยังมีสิทธิได้รับ ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ อีกด้วย”

 


Reverse Mortgage”...แหล่งเงินเกษียณสำหรับคนมีบ้าน 


เป็นวัตกรรมที่มีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นาน โดยเท่าที่เห็นจะมีแบงก์รัฐ เช่น ‘ธนาคารออมสิน’ หรือ ‘ธนาคารอาคารสงเคราะห์’ เป็นต้น ที่มีการให้บริการ ‘Reverse Mortgage’ อยู่ หลักการจะคล้ายๆ กับที่คุณไปขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านนั่นเอง ปกติคุณก็ไปขอกู้เพื่อซื้อบ้าน ผ่อนกับธนาคารเป็นงวดๆ ผ่อนเสร็จตามระยะเวลาผ่อน บ้านก็จะเป็นของคุณ

แต่ ‘Reverse Mortgage’ จะเป็นกระบวนการย้อนกลับ โดยคุณมีบ้านที่ปลอดภาระผูกพันอยู่แล้วเป็นของคุณเองก็เอาบ้านไป ‘จำนอง’ กับธนาคาร แต่แทนที่คุณจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับธนาคารทุกเดือนๆ นั้น ในทางตรงข้ามธนาคารจะเป็นคน ‘จ่ายเงิน’ ให้กับคุณทุกเดือน เสมือนธนาคารเป็นผู้ซื้อบ้านของคุณนั่นเอง


“ประโยชน์ คือ คุณก็จะได้เงินมาใช้จ่ายแต่ละงวดตามที่ทำสัญญากับธนาคารไว้ จนเมื่อครบกำหนดชำระสุดท้าย บ้านก็จะตกเป็นของ ‘ธนาคาร’ ซึ่งต่างกับจำนองทั่วไปซึ่งสุดท้ายบ้านจะเป็นของคุณ วัตถุประสงค์ของ ‘Reverse Mortgage’ ก็เพื่อให้คุณมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณนั่นเอง ก็จะมีเงื่อนไขในการกู้กำหนดไว้เช่นกัน เช่น อายุผู้กู้ 60 – 85 ปี เป็นต้น วงเงินกู้สูงสุด เช่นไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น หรือระยะเวลาในการกู้ เช่น ไม่เกิน 25 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เป็นต้น ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วและมีบ้านเป็นของตัวเอง”


นี่คืออีก “3 ช่องทาง”...สร้างเงินเพื่อเกษียณแบบ
‘DIY’ ที่คุณเองก็ทำได้ เมื่อทุกคนรู้แล้วว่าในท้ายที่สุดวันหนึ่งทุกคนก็ต้อง ‘เกษียณ’ จะช้าหรือเร็วเท่านั้นนั้นเอง จงเริ่ม ‘เก็บออมเพื่อตัวเอง’ ตั้งแต่วันนี้ ยิ่งเร็ว...ยิ่งดี ไม่ใช่ดีสำหรับใคร หากแต่ดีสำหรับตัวคุณเองเป็นที่สุด