TPIPL เดินหน้าออกหุ้นกู้ 6,000 ล้านบาท สานต่อความแข็งแกร่ง รับความต้องการใช้ซีเมนต์เพิ่มขึ้น

>>

เมื่อนึกถึงบริษัทในธุรกิจซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายใหญ่นั้นต้องมีชื่อของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL รวมอยู่ด้วย


เมื่อจำแนกโครงสร้างธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานปูนซีเมนต์อยู่ทั้งสิ้น 4 สายการผลิต รวมกำลังการผลิต 13.5 ล้านตันต่อปี แนวโน้มของธุรกิจมีอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ตามความต้องการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ทั้ง

  • รถไฟรางคู่ 7 เส้นทางทั่วประเทศไทย รวมมูลค่าการลงทุน 1.14 แสนล้านบาท

  • รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน และรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท

  • โครงการลงทุนรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ ทั้งสายสีแดง ชมพู เหลือง หรือโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่กำลังรอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา


รวมถึงความต้องการด้านการก่อสร้างในอาเซียนด้วย ที่ช่วยให้ราคาปูนซีเมนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจปูนสำเร็จรูป ปูนเม็ด คอนกรีตผสมเสร็จ ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีต ธุรกิจเม็ดพลาสติกธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริค รวมถึงธุรกิจดาวรุ่งอย่างโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ผ่านการรับรู้รายได้และกำไรจากบริษัทลูก อย่าง ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน หนุนให้กลุ่มทีพีไอเป็นบริษัทเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย


นอกจากนี้ มีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจปุ๋ยชีวะอินทรีย์และยาปราบศัตรูพืช ธุรกิจประกันชีวิต หรืออย่างธุรกิจค้าปลีกอย่างน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น

 


ฐานะทางการเงิน ณ ไตรมาส
1/2562


จากความต้องการปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีกับบริษัท ทำให้รายได้ไตรมาส 1/62 มีรายได้รวม 9,849.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 8,771.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.48% ขณะที่กำไรอยู่ที่ 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 175 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 370.19% ทำให้บริษัท ณ ไตรมาส 1/2562  มีสินทรัพย์รวม 108,951 ล้านบาท และรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 51,458 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.68 บาท


รายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้


เดินหน้าออกหุ้นกู้ สร้างความสำเร็จ


บริษัทประสบความสำเร็จจากการ เสนอขายหุ้นกู้ ในช่วงที่ผ่านมาทุกๆครั้ง และในวันที่  4 – 5 กรกฎาคม และวันที่ 8 – 10 กรกฎาคมนี้ ทาง ทีพีไอ โพลีน จะออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมกันไม่เกิน 6,000 ล้านบาท)


โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เจาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท มีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย


รุ่นอายุหุ้นกู้

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90 % ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90 % ต่อปี


วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะยาว และ/ หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3,250 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวนเงินประมาณ 2,750 ล้านบาท


การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะผลักดันให้ ทีพีไอ โพลีน ที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=255143


คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน