“บลจ.กสิกรไทย”...จ่ายปันผล ‘กอง K-EQUITY’ กว่า 50 ล้านบาท

>>

“บลจ.กสิกรไทย”...มองหุ้นไทยยังไปได้ดี มีปัจจัยสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ คงเป้าดัชนีสิ้นปีที่ 1,750 จุด เตรียมจ่ายปันผล ‘กอง K-EQUITY’ กว่า 50 ล้านบาท วันที่ 12 ก.ค. นี้


น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต
Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)’ สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค. 18 -  30 มิ.ย. 19 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 1 ก.ค. 19 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 12 ก.ค. 19 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51.64 ล้านบาท

           
หากนับรวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ ‘กอง K-EQUITY’ มีการจ่ายปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง เป็นเงิน 27.91 บาทต่อหน่วย โดยผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 19)

  • ย้อนหลัง 6 เดือน 10.92% >>> BM 12.78%
  • ย้อนหลัง 1 ปี 10.09% ต่อปี >>> BM 11.86% ต่อปี
  • ย้อนหลัง 3 ปี 10.14% ต่อปี >>> 9.56% ต่อปี

     
“โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว พร้อมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน”


 
( น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต )


น.ส.ธิดาศิริ ยังกล่าวอีกว่า บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากในและต่างประเทศ ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่ไม่ทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังการประชุม G20 อีกทั้งธนาคารกลางของประเทศแกนหลักต่างส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่เปลี่ยนมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และยังมีสภาพคล่องที่สูงต่อไป สำหรับปัจจัยในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งภาคการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ชดเชยการส่งออกที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยต่างประเทศ


“ทั้งนี้บริษัทยังคงเป้าหมาย SET Index ณ สิ้นปี 2562 ที่ระดับ 1,750 จุด ที่ Forward PE ปี 2563 ที่ 15 เท่า และ Dividend Yield ที่ประมาณ 3%”