“การลงทุน”…เพื่อ ‘สุขภาพที่ดี’

>>

ในยุคที่กระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของ ‘สุขภาพ’ ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเองกันมากยิ่งขึ้น หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น พักผ่อนมากขึ้น เลือกบริโภคแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงอาหารเสริมประเภทต่างๆ กันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งยา และมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น


“ลองมาคิดดูกันว่า หากเราไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเลย ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เป็นไปตามความสะดวกสบาย และความต้องการของตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น!”


ร่างกายของเราก็จะทรุดโทรม จนกลายเป็นสถานที่ซึ่งโรคภัยต่างๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ง่าย โดยเฉพาะหากเรา ‘ตามใจปาก’ ของเราอีกด้วยแล้ว สารอาหารส่วนเกินต่างๆ ที่ร่างกายของเราได้รับจากการบริโภคเข้าไปก็จะถูกแปรสภาพเป็น ‘ไขมันส่วนเกิน’ ส่งผลให้เรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นจนกลายเป็นความอ้วนในที่สุด ซึ่งเจ้า ‘ความอ้วน’ นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด และโรคเบาหวาน เป็นต้น


“แต่ยังอาจทำให้เราต้องเครียด และสูญเสียความมั่นใจในตนเองลงเพราะรูปร่างที่มากเกินพอดีก็เป็นได้ และที่สำคัญ ก็คือ หากเรายังไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพใจด้วย โดยปล่อยให้ชีวิตมีแต่ความเครียด ความวิตกกังวล และความทุกข์ทั้งจากการทำงาน และเรื่องอื่นๆ อีกด้วย ท้ายที่สุดชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร”


ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ “การลงทุน” การที่เรามีสุขภาพกาย และใจที่ดี ก็เปรียบเสมือนกับการที่เรามีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพอยู่กับตัวนั่นเอง โดยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ไม่ทำให้เจ็บป่วยง่าย หากยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตนเอง และสร้างรายได้ให้แก่เราไปได้อีกนานด้วย ประเด็นที่สำคัญก็คือ เราต้องรู้จักลงทุนดูแลรักษาสินทรัพย์นี้ให้อยู่กับเราไปนานๆ ตรงนี้เองที่สามารถนำหลักการลงทุนมาประยุกต์ใช้ได้


“โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องการมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เปรียบเสมือนกับการกำหนดเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนจริง”


หลังจากนั้นจึงกลับมาดูตัวเองว่า เป็นอย่างไร อยู่ในช่วงชีวิตใด วัยไหน คาดหวังอะไรจากการมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ หากเราอยู่ใน ‘วัยหนุ่มสาว’ และรู้จักดูแลสุขภาพของตนเป็นอย่างดี ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีรูปร่างที่กระชับ สมส่วน และมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง หากพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันก็ย่อมสามารถที่จะช่วยให้เราทำอะไรต่อมิอะไรได้มากกว่าคนอื่นๆ ที่มีสุขภาพไม่ดีได้


สำหรับกรณีที่อยู่ในช่วง ‘วัยกลางคน’ การมีสุขภาพดีไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันเราจากโรคภัยคุกคามต่างๆ ตลอดจนลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หากยังส่งผลต่อไปถึงช่วงสูงอายุ ทำให้เราไม่ต้องด่วนลาจากไปก่อนเวลาอันสมควร และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น เปรียบได้กับการลงทุนที่นักลงทุนต้องรู้ถึงข้อจำกัดของตนเอง และรู้ว่าผลตอบแทนที่ตนเองคาดหวังจากการลงทุนนั้นๆ คืออะไร


“เมื่อรู้จักกับตัวเองแล้ว จึงศึกษาหาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ว่า เราสามารถทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น แล้วก็ลงมือปฎิบัติอย่างจริงจัง”


ยกตัวอย่างเช่น
หากเราพิจารณาดูตนเองแล้วรู้สึกว่ามีน้ำหนักที่มากเกินพอดี ก็อาจเริ่มจากการใส่ใจในเรื่อง อาหารการกิน มากยิ่งขึ้น โดยแทนที่จะบริโภคตามใจปากเช่นเดิม ก็เปลี่ยนมาเป็นทานแต่พอดี เลือกทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ และให้เหมาะสมกับร่างกายของเรา แต่ไม่ใช่ไม่ทานอะไรเลย อดอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักในทันที อย่างนี้ก็คงไม่สู้ดีนัก


นอกจากนี้ ก็อาจเลือก ออกกำลังกาย ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ในระดับที่ร่างกายเรารับได้ ไม่หักโหมออกกำลังกายจนมากเกินพอดี  โดยเฉพาะหากเราอยู่ในช่วงสูงวัย เพราะแทนที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพอาจกลับกลายเป็นผลร้ายแทน รวมถึงหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีความเครียด ก็อาจเลือกไปปฎิบัติสมาธิ บำเพ็ญกุศลบุญ หรือหากิจกรรมบันเทิงต่างๆ ที่ทำแล้วเกิดความสบายใจ เช่น ดูหนังฟังเพลงก็ย่อมได้


ในขั้นนี้ก็เปรียบเสมือนกับเมื่อนักลงทุน รู้จักข้อจำกัดของตนเอง แล้วก็ย่อมสามารถตัดสินใจ เลือกลงทุน ในทางเลือกการลงทุนที่มีมากมายหลากหลายวิธีให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของตนเองมากที่สุด หลังจากนั้นจึงทำการบริหาร สมดุล ให้เกิดขึ้นทั้งกับ สุขภาพกาย และ สุขภาพใจ ไม่มาก หรือไม่น้อยไป แต่ให้เหมาะสมกับตนเอง มีการสร้างวินัยในการปฎิบัติให้แก่ตนเอง ภายใต้กรอบความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป


“ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่การลงทุนก็เปรียบเสมือนกับเมื่อเราลงทุนไปแล้ว ก็ต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และรู้จักบริหารพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง”


และทั้งหมดนี้ก็คือ การนำหลัก ‘การลงทุน’ มาประยุกต์ใช้กับ ‘การดำเนินชีวิต’ เพื่อสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีของเราในวันนี้ให้แข็งแรง และมีอายุยืนยาวตลอดไปครับ!