[Video] ตามดู บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพรช DRT กับก้าวแรกสู่การเป็น Smart Factory ณ โรงงานสระบุรี

>>

หุ่นยนต์หรือโรบอต กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ถูกนำมาใช้ในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดแรงงานคน ซึ่ง “บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” หรือ DRT ได้เริ่มนำโรบอตเข้ามาช่วยยกระดับภาคการผลิตให้มีความรวดเร็วมากขึ้น  


และในอนาคต ด้วยแผนงานขยายการลงทุนติดตั้งโรบอต อีก 50 ตัวภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ตราเพชรมากยิ่งขึ้น


วันนี้ เรามาดูแผนดำเนินงานของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร กับคุณ “สาธิต สุดบรรทัด” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กับการผลักดันให้ DRT ก้าวสู่การเป็น Smart Factory กัน