“Principal”…The Beginning of New Chapter ‘Live Your Best Life’

>>

จากความเชื่อว่า ความก้าวหน้าและมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้สำหรับทุกคน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เราจึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ จากทาง พรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Principal Financial Group) ที่ประกาศ ปรับโฉมธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal) เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นในการทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์

พรินซิเพิลจะทำการตลาดโดยเน้นการให้ความรู้และวิสัยทัศน์การลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะการจัดกลุ่มทรัพย์สินให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น จะร่วมมือกับมูลนิธิพรินซิเพิลแห่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นสำนักงานใหญ่ ในการให้โอกาสกับคนไทยเพื่อเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Learn More Earn More Save More  อีกทั้งให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนระยะยาว ที่มาพร้อมกับเครื่องมือการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดี และนับเป็นก้าวใหญ่ที่น่ายินดีสำหรับแวดวงการลงทุน